Participatie

Samen ontwikkelen

Zowel op vlak van stukkeuze, maar ook de inkleding en randanimatie rond een theaterproductie worden samen met de leden gecreëerd.

Ontwikkelen van theater, uitwerken van de groep, nieuwe manieren creëren om theater te beleven, we doen het allemaal.

Feedback werking

Er wordt steeds gepolst naar de feedback van onze leden. Daar trachten we dan met een werkgroepje actief mee aan de slag te gaan om onze werking te blijven optimaliseren.